Thermo BioCane系列液氮罐

Thermo BioCane系列液氮罐
产品简介
详细介绍
  • 参考报价:暂无 产地:美国 品牌:赛默飞 型号:BioCane 添加时间:2019/4/26 15:02:10

Thermo Scientific BioCane 液氮存储罐采用圆形吊桶来储存细胞、组织或其他生物样品,具有很高的性价比,该系列有四个尺寸可供选择,在合适的操作环境里,可在不补充液氮的情况下安全保存样品长达7 个月。

首页|我要求购|展会信息|关于本站